Freestyle training

Het Freestyle trainings systeem kenmerkt zich door de verschillende trainingsvormen vanaf de grond: Loswerken, Grondwerk en Dubbele Lange Lijnen. Deze trainingsvormen staan in dienst van het rijden.

Loswerken

Loswerken is de basis trainingsvorm in het Freestyle systeem waarbij het paard geheel los loopt in de loswerkbak; een afgesloten, vierkante ruimte van ongeveer 14 x 14 meter. We gebruiken de technieken van het loswerken voor twee belangrijke, maar verschillende, doelen:

1. Ontwikkeling mens
In eerste instantie staat bij Loswerken de ontwikkeling van de mens voorop. In deze trainingsvorm leert de ruiter (trainer) zijn/haar lichaam effectief te gebruiken in de communicatie naar het paard toe. Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke reacties van paarden op positie (plek waar je staat), beweging (zowel tov. de ruimte, als tov. je eigen lichaam) en houding (de manier waarop je je lichaam gebruikt). Alle communicatie verloopt in deze werkvorm door middel van lichaamstaal. Deze hulpen noemen we directe hulpen.

2. Ontwikkeling paard
In tweede instantie gebruiken we Loswerken natuurlijk ook om het paard te trainen. Tijdens het loswerken kunnen we de verhouding mens-paard op een positieve manier beïnvloeden. Leiderschap en acceptatie van dit leiderschap, worden zonder vorm van geweld getraind. Het paard leert optimaal gebruik te maken van zijn natuurlijke balans en laat richting en snelheid door ons bepalen. De woorden communicatie, leiderschap en vertrouwen spelen hierbij een grote rol. Loswerken leidt tot een optimale communicatie met het paard als basis voor de verdere training/opleiding.

 

Grondwerk

Grondwerk staat voor al het werk aan de hand met behulp van een Freestyle halster en een Leadrope.

Basis gehoorzaamheid
De werkvorm Grondwerk is globaal verdeeld in twee delen; het eerste deel richt zich op algemene basis gehoorzaamheid aan de hand. De meest voorkomende handelingen die we met paarden aan de hand uitvoeren hebben te maken met aan de hand leiden, volgen in de richting links/rechts, stilstaan en achterwaarts. Deze basis controle aan de hand gebruiken we elke dag.

Training
Naast algemene gehoorzaamheid kunnen we Grondwerk gebruiken als voorbereiding op de verdere training. Denk hierbij aan praktische zaken als de behandeling bij hoefsmid, tandarts en dierenarts tot aan stilstaan bij het opstijgen en trailerladen. Ook bereidt Grondwerk de combinatie voor op het werken aan de Dubbele Lange Lijnen en het rijden.

Tijdens deze werkvorm leren we zowel de mens als het paard omgaan met specifieke hulpen en materiaal. Ook hier staat duidelijkheid in de communicatie weer voorop.

Hindernis- en obstakeltraining
Binnen de techniek van het Grondwerk besteden we aandacht aan het gebruik van een hindernis/obstakel parcours. In dit onderdeel laten we paarden kennismaken met een gecontroleerde spannende situatie. Op vertrouwen en techniek worden de hindernissen overwonnen. Dit zorgt voor een vertrouwensband en een dapper paard. Grondwerk is ook een onderdeel van het Trailerladen volgens het Freestyle systeem.

 

Dubbele lange lijnen

Het werken aan de Dubbele lange Lijnen (DLL) is de belangrijke schakel tussen het werken op de grond en het rijden.

In de vorige twee werkvormen zijn we voor een groot deel bezig geweest met het proces, de communicatie en het leervermogen. In de werkvorm DLL gaan we voor het eerst bezig met het verbeteren en veranderen van de rijtechnische balans van het paard. Het paard leert vanuit zijn eigen gevoel voor balans een geheel nieuwe vorm van balans: de rij-typische balans. Deze hebben we nodig om het draagvermogen van het paard verder te ontwikkelen. Uiteraard voor comfort van de ruiter, maar niet in de laatste plaats voor de gezondheid van het paard.

Posities
We werken aan de DLL vanuit twee verschillende posities, die ons beiden instaat stellen om aan verschillende specifieke onderdelen van de rijtechnische balans te werken.

  1. Centrumpositie. Dit is de plek in het centrum van de cirkel die het paard om ons heen loopt. Bij het werken op de cirkel trainen we voornamelijk de verticale balans van het paard met stelling, buiging en nageeflijkheid als sleutelwoorden.
  2. Menpositie. Dit is de positie waarin we achter het paard lopen. Vanuit deze positie werken we aan de horizontale balans van het paard. Hier spelen de begrippen tempocontrole en gedragenheid een grote rol. Uiteraard wordt er voldoende aandacht geschonken aan de veiligheid van deze werkvorm.

Rijden

Wat we willen zien is vaak wel duidelijk, maar hoe moet je daar komen? De Freestyle methode kenmerkt zich in het opsplitsen van technieken in begrijpelijke onderdelen. Daarnaast is er een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad waar elk nieuw aspect voort komt uit onderliggende technieken. Op deze manier wordt rij techniek begrijpelijker en doorzichtelijk. 

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van zowel het paard als de ruiter. Persoonlijke ontwikkeling van de leerling en het paard staan voorop en niet een van te voren bepaald resultaat. De dressuurmatige oefeningen worden dan ook in eerste instantie gebruikt om de combinatie te verbeteren. Verbeteren staat voor het ontwikkelen van de technische vaardigheden bij de ruiter en het ontwikkelen van het atletische vermogen van het paard. In de communicatie is duidelijkheid het belangrijkste met als doel dat een combinatie niet met elkaar moet vechten, maar kan samenwerken.

Binnen het rijden kennen we twee verschillende onderdelen:

  1. Basis Rijden
    • ​​Dat onze eigen lichaamshouding en bewegingen invloed hebben op de reacties van het paard, is voor de hand liggend en tevens van grote invloed op het rijden. Via het basisrijsysteem maken we ruiters bewust van deze invloed en de mogelijkheden daarvan. We maken het inzichtelijk door de relatie te leggen met de werkvormen op de grond. Om het paard optimaal aan te kunnen voelen maken we o.a. gebruik van het Bare Back Pad. Deze techniek gebruiken we tevens voor het ontwikkelen van zit en balans. Het is de moderne versie van een zitles. Het basis rij systeem geeft een goede ondergrond voor beginnende ruiters en een verdieping voor gevorderde ruiters.
  2. Technisch Rijden
    • Het technische rijden is op basis van dressuurmatig rijden. Dressuurmatig rijden staat voor het optimaal trainen van het paard ten gunste van het atletisch vermogen. Hierbij hebben we te maken met begrippen als stelling, buiging, draagvermogen en nageeflijkheid, maar ook met bijvoorbeeld duidelijkheid in de hulpen en gehoorzaamheid. We gebruiken verschillende oefeningen en figuren om zowel bij de ruiter als bij het paard verbetering te bewerkstelligen. Dressuurmatig rijden zoals het trainingsmatig bedoeld is.

 

Trailerladen

Trailerladen vormt één van de meest voorkomende problemen. Door het trailerladen te oefenen, leert het paard wat er van hem verwacht wordt en krijgt hij vertrouwen in de trailer en de begeleider. In het grondwerk en het hindernisparcours kunnen we alle aspecten van de trailer los van elkaar oefenen.